Het Bestuur

 

Voorzitter:
Christ Dietvorst, 


Vice voorzitter,

Louis de vos 


Secretaris:
Annelies Verdult


2de secretaris
Astra lovell


Penningmeester:


2de penningmeester

 

Commissielid bestuur

Johan Musters
Hans Franken


Inkoop commissie & 't Winkeltje:
Koos Boets

Jan van Dijk

Astra Lovell


Redactie kwartaalblad 't Groentje:
Annelies Verdult
Christ Dietvorst
Janny Musters 
Henk en José Sleypen
Evelien Hoetelmans


Bestuur email

bestuur-bommesee@googlegroups.com